Logo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach

18/10/2021

Ogłoszenie o zamówieniu z BZP Przedmiar robót – Przebudowa sieci wodociągowej w Izdebkach Przedmiar robót – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach SWZ z załącznikami.zip Projekt budowlany – Stacja uzdatniania wody Projekt budowlany – Zagospodarowanie terenu Projekt budowlany – Przekroczenia dróg SpecyfikacjeOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części.

29/09/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części
Informacja z otwarcia ofert – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części

16/09/2021

Informacja z otwarcia ofert – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec

14/09/2021

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec SWZ


Informacja z otwarcia ofert – Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100

09/09/2021

Informacja z otwarcia ofert – Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100