LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – Remont drogi gminnej nr 115851R w km 2+330– 3+325 w miejscowości Wesoła

15/11/2021

Ogłoszenie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu BZP Dokumentacja techniczna SWZ z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2022 roku

10/11/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach

18/10/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na pytania oferentów nr 6 Odpowiedź na pytania oferentów nr 5 Zawiadomienie o zmianie treści SWZ 2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP Odpowiedź na pytania oferentów nr 4 Odpowiedź na pytania oferentów nr 3 Odpowiedź na pytania oferentów nr 2 Dokumentacja techniczna uzupełnienie Zawiadomienie o […]Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części.

29/09/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części
Informacja z otwarcia ofert – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części

16/09/2021

Informacja z otwarcia ofert – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec

14/09/2021

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec SWZ