Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja z otwarcia ofert – Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100

09/09/2021

Informacja z otwarcia ofert – Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – remont drogi dz. nr ewid. 6460 w km 0+370-0+650 w Izdebkach

30/08/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – remont drogi dz. nr ewid. 6460 w km 0+370-0+650 w Izdebkach


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w Wesołej Gmina Nozdrzec

26/08/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w Wesołej Gmina Nozdrzec