LogoLogo

Informacja o wyniku piątego przetargu

2021-10-27 13:45:37

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • nr 1427 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena wywoławcza wyniosła 2.649,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 2.679,00 zł. Nabywcą został Tomasz Winnicki.
  • nr 2918 o pow. 0,23 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena wywoławcza wyniosła 2.353,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 2.383,00 zł. Nabywcą został Tomasz Winnicki.
  •  nr 3350 o pow. 0,21 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena wywoławcza wyniosła 2.382,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 2.412,00 zł. Nabywcą został Tomasz Winnicki.
  • nr 8633 o pow. 0,56 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00029548/6. Cena wywoławcza wyniosła 6.686,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 6.756,00 zł. Nabywcą został Tomasz Winnicki.
  • nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem gospodarczym i wiatą, teren istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena wywoławcza wyniosła 24.406,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 24.656,00 zł. Nabywcą została Spółdzielnia Socjalna „Delicja” z siedzibą w Wesołej.

Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie BIP.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-10-27 13:45:37 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 27/10/2021
Opublikował w BIP
Data opublikowania 27/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/10/2021
Liczba wyświetleń