LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 16 sierpnia 2021

2021-08-17 13:03:41

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8,
  • nr 2800 o pow. 0,13 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5,
  • nr 623 o pow. 0,1513 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00065910/9,
  • nr 2022/2 o pow. 0,3101 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00070886/9.
  • nr 8580 o pow. 0,21 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6.

zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informacje wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie.

Nozdrzec, dnia 16.08.2021 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 17/08/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 17/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 17/08/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-08-17 13:03:41 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 17/08/2021
Opublikował w BIP
Data opublikowania 17/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 17/08/2021
Liczba wyświetleń