LogoLogo

Obwieszczenie

26/01/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, działającej przez pełnomocnika Pawła Kuźniara, Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz i C.O. Dawid Krzyżak została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączeniem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego” na działkach nr 5354, 5352, 5355, 5361, 5350 położonych w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 26/01/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 26/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 26/01/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-01-26 08:10:49 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 26/01/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 26/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 26/01/2022
Liczba wyświetleń