LogoLogo

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

2023-03-24 12:02:31

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. l, ust.10 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie przeprowadzonego w dniu 23.03.2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Pani Agacie Duda stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na okres 5 lat szkolnych, tj. na okres od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/03/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-03-24 12:02:31 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 24/03/2023
Opublikował w BIP
Data opublikowania 24/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/03/2023
Liczba wyświetleń