LogoLogo

V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

09/07/2024

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec,

2) udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

3) udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

4) udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

5) zmian w budżecie na rok 2024,

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku ośrodka zdrowia.

4. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/07/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/07/2024
Data ostatniej aktualizacji 09/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-07-09 08:28:05 Zobacz
Agnieszka Baran 2024-07-09 08:27:58 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/07/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/07/2024
Data ostatniej aktualizacji 09/07/2024
Liczba wyświetleń