LogoLogo

VII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

05/04/2019

Uchwała nr VII-46-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr VII-47-2019 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nozdrzec

Uchwała nr VII-48-2019 w sprawie wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach do rad sołeckich

Uchwała nr VII-49-2019 w sprawie wskazania Radnych na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad sołeckich

Uchwała nr VII-50-2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Brzozowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat przedszkola specjalnego

Uchwała nr VII-51-2019 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą prawo oświatowe

Uchwała nr VII-52-2019 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach

Uchwała nr VII-53-2019 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach

Uchwała nr VII-54-2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach

Uchwała nr VII-55-2019 Uchwała nr VII-56-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych

Uchwała nr VII-57-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2019 roku

Uchwała nr VII-58-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała nr VII-59-2019 w sprawie przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Uchwała nr VII-60-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała nr VII-61-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV-322-2018 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 12.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wesołej

Uchwała nr VII-62-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP Siedliska 9

Uchwała nr VII-63-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP Siedliska 11

Uchwała nr VII-64-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP Wołodź 4

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/04/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/04/2019
Data ostatniej aktualizacji 22/07/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-07-22 11:18:52 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-05 09:22:15 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-05 09:22:02 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-05 09:08:57 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/04/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/04/2019
Data ostatniej aktualizacji 22/07/2019
Liczba wyświetleń