LogoLogo

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

2018-11-16 12:06:22

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży. Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, teren rolniczy, w Nozdrzcu, KW NR KS1B/00027335/6. Cena nieruchomości wynosi 3.871,00 zł., Działka nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, teren istniejących i potencjalnych funkcji usługowych w Wesołej, KW NR KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 41.859,00 zł, Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16.11.2018 r. do dnia 04.01.2019 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/11/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/11/2018
Data ostatniej aktualizacji 16/11/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-11-16 12:08:19 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-11-16 12:06:22 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 16/11/2018
Opublikował w BIP
Data opublikowania 16/11/2018
Data ostatniej aktualizacji 16/11/2018
Liczba wyświetleń