LogoLogo

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

2020-01-09 15:24:21

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży:
  • Działka nr 2812 o pow. 0,1306 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 19.286,00 zł (w tym 23% podatek VAT).
  • Działka nr 509 o pow. 0,4082 ha, teren rolniczy , księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi: 7.985,00 zł.
  • Działka nr 10943/2 o pow. 0,0062 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 1.232,00 zł (w tym 23% podatek VAT).
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 07.01.2020 r. do dnia 19.02.2020 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/01/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/01/2020
Data ostatniej aktualizacji 09/01/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-01-09 15:24:21 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 09/01/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 09/01/2020
Data ostatniej aktualizacji 09/01/2020
Liczba wyświetleń