LogoLogo

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

03/01/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Nozdrzec:

Działka nr 3246 o pow. 0,2079 ha, –teren istniejących lasów, położona w Hłudnie, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 2.200,00 zł

Działka nr 5617 o pow. 0,03 ha, –teren do użytku rolnego, położona w Wesołej, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 1.163,00 zł

Działka nr 5618/2 o pow. 0,50 ha –teren istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Wesołej, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00036070/6
Cena nieruchomości wynosi: 72.710,00 zł+ 23% podatek VAT

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 3 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej BIP  www.nozdrzec.bip.gmina.pl/

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/01/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/01/2017
Data ostatniej aktualizacji 03/01/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-01-03 10:25:56 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/01/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/01/2017
Data ostatniej aktualizacji 03/01/2017
Liczba wyświetleń