Podstawowe dane jednostki

 

GMINA NOZDRZEC

ADRES: Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
KONTAKT tel.: +48 (13) 43-98-020 fax: +48 (13) 43-98-170

e-mail: ugn@nozdrzec.pl

WÓJT GMINY  Antoni Gromala

tel. (13) 43-98-036 e-mail: ugn@nozdrzec.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  Stanisław Potoczny

tel. (13) 43-98-036 e-mail: ugn@nozdrzec.pl

SEKRETARZ GMINY Agnieszka Baran
tel. (13) 43-98-020 e-mail: sekretarz@nozdrzec.pl
SKARBNIK GMINY Stanisław Gierula

tel. (13) 43-98-020 e-mail: skarbnik@nozdrzec.pl

NIP

GMINA NOZDRZEC                                                 URZĄD GMINY NOZDRZEC

   686 15 55 599                                                                686 12 22 372

REGON GMINA NOZDRZEC                                                   URZĄD GMINY NOZDRZEC

     370440181                                                                          000549358

 

Rejestr Zmian: