LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2018-07-11 12:39:16

 

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

  Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.  
Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 6072/2 R-IVa-0,04       Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 11,94
Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 2 sierpnia 2018 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od dnia 11 lipca 2018 r do dnia 2 sierpnia 2018 r. Sporz. M. Szewczyk            
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/07/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/07/2018
Data ostatniej aktualizacji 11/07/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-07-11 12:39:16 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 11/07/2018
Opublikował w BIP
Data opublikowania 11/07/2018
Data ostatniej aktualizacji 11/07/2018
Liczba wyświetleń