LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 10 września 2018 r.

2018-09-10 15:02:13

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:  
Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 7160 R-IVa-0,09     Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,74
Wesoła 8580 R-IVa-0,17 R-IVb-0,04     Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 61,51
Wesoła 8605 R-IVa-0,11 R-IVb-0,04     Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,01
   
Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Hłudno 1964 R-IIIb-0,3523     Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 134,56
Hłudno 2432/1 R-IVb-0,2188     Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 49,85
Hłudno 400 R-IVa-0,48     Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 147,95
  Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 1 października 2018 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 10 września 2018 r. do 1 października 2018 r. Sporz. M. Szewczyk
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/09/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/09/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/09/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-09-10 15:02:13 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 10/09/2018
Opublikował w BIP
Data opublikowania 10/09/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/09/2018
Liczba wyświetleń