LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 marca 2018 r.

2018-03-13 08:04:58

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:  
Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 5155 R-IVa-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 35,84
Wesoła 5157/1 R-IVa-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 35,84
Wesoła 6918 R-IVb-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,52
  Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec (pok. Nr 23) w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dni 4 kwietnia 2018 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13 marca 2018 r do 4 kwietnia 2018 r. Sporz. M. Szewczyk
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/03/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/03/2018
Data ostatniej aktualizacji 13/03/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-03-13 08:04:58 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 13/03/2018
Opublikował w BIP
Data opublikowania 13/03/2018
Data ostatniej aktualizacji 13/03/2018
Liczba wyświetleń