LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 września 2017 r.

13/09/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 364/3 R-IIIb-0,1126

R-IVa-0,1875

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 39,27
Siedliska 420 Ps-VI-0,1088

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 0
Siedliska 1041 R-IIIb-0,1566

R-IVa-0,0926

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 80,67
Siedliska 357 Ł-V-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 4,40
Wesoła 771 R-IVa-0,26

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 73,18

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 5 października 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 13 września 2017 r do 5 października 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/09/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/09/2017
Data ostatniej aktualizacji 13/09/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-09-13 14:40:46 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/09/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/09/2017
Data ostatniej aktualizacji 13/09/2017
Liczba wyświetleń