LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 lipca 2021 r.

2021-07-19 11:42:43

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  • działkę nr 8803 o pow.  0,28 ha i klasie gruntów R- IVb 0,23 ha, R-VI 0,05 ha, położoną w miejscowości Wesoła, objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 58,04 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 7 sierpnia 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

Sporz. A. Makaryk-Sycz

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 19/07/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 19/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-07-19 11:42:43 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 19/07/2021
Opublikował w BIP
Data opublikowania 19/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2021
Liczba wyświetleń