Logo

Wykaz telefonów

31/10/2016

Piętro,
numer pokoju

Telefon/ telefon wewnętrzny

Parter, 1

Kasa Maria Mistecka

33

Parter, 2

GOPS Anna Jarema

Teresa Bodnar

Ewa Jarema

Urszula Sochacka

Anna Tympalska

Monika Bacza

Agnieszka Blama

41, 55

tel., fax.

13 439 81 64

I, 4

Skarbnik Gminy Halina Wandas

24

I, 5

Księgowość, płace Renata Mordias

Monika Pietrykowska

Maria Mistecka

25

I, 6

Podatki Alfreda Ścibor

Dorota Pomykała

26

I, 7

Sekretarz Gminy Nozdrzec Agnieszka Baran

34

I, 8

Sekretariat Wójta Gminy Nozdrzec Monika Hadam

13 439 80 20,

13 439 80 36,

13 439 80 40,

fax. 13 439 81 70

I, 9

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski

13 439 80 20

I, 11

Kadry, stypendia GZEAS Agnieszka Kurzydło

Sylwia Potoczna

37

I, 12

Księgowość GZEAS Alina Kociuba

Elżbieta Matwijczyk

40

I, 13

Kierownik GZEAS Urszula Pruszyńska-Czaja

39

I, 14

Inspektor Ochrony Danych Renata Szpiech  43

I

Kierownik GOPS Dariusz Sawczak 58

I

Główny Księgowy GOPS Bogusława Gierula 57

I

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych Anna Kłak 59

I

Asystent Rodziny Katarzyna Bryś 56

II, 15

Działalność gospodarcza

Katarzyna Nowosielska

23

II, 16

Kadry Kazimiera Potoczna

32

II, 18 Zakład Gospodarki Komunalnej Jan Bobola

46

II, 19

Informatyk Piotr Dyrda

27

II, 20

Urząd Stanu CywilnegoEwidencja Ludności Magdalena Niemiec

Katarzyna Helon

28

II, 21

p. o. Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i RolnictwaInwestycje, przetargi, drogownictwo

Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe

Maria Potoczna
Ewelina Szelest

Paweł Malec

36

Planowanie przestrzenne, budownictwo, Tatiana Chryń

42

II, 22

Rolnictwo Maria Potoczna

29

II, 23

Gospodarka nieruchomościami,Ochrona środowiska, Małgorzata Szewczyk

Elżbieta Gierula

30

II, 25

Archiwum zakładowe Alicja Makaryk-Sycz

31

II, 26

Obsługa rady gminy Bogusława Wójcik

49

II, 27

Opłaty komunalne – księgowość i egzekucja Katarzyna Nykiel

23

II, 28

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego Aneta Pelczarska-Czajka

53

II, 28

Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz

53

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 31/10/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 31/10/2016
Data ostatniej aktualizacji 05/07/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-07-05 09:51:20 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-05 09:49:11 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-05 09:48:26 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-05 09:48:22 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-02 08:23:45 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-02 08:23:05 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-02 08:22:36 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-05-19 13:36:50 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-07-09 15:19:55 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-06-08 14:21:44 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-06-08 14:09:16 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-10-28 08:57:12 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-09-24 08:41:28 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-09-24 08:35:49 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-09-24 08:34:24 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-16 19:31:12 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-11-21 14:34:28 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-11-20 11:18:31 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-11-20 11:02:20 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-11-20 11:02:14 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-07-05 15:14:05 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-07-04 10:24:04 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 31/10/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 31/10/2016
Data ostatniej aktualizacji 05/07/2021
Liczba wyświetleń