LogoLogo

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

25/11/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XLVII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2022,

b) rozpatrzenie petycji Wójta Gminy Solina o poparcie starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego.

4. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwał znajduje się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/11/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-11-25 12:56:20 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/11/2022
Liczba wyświetleń