LogoLogo

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 marca 2018 r.

2018-04-09 15:27:48

Uchwała Nr XXII 267 2018 w sprawie uchwalenia ramowego  planu pracy rady na rok 2018 Uchwała Nr XXII 268 2018w sprawie podziału gminy Nozdrzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Uchwała Nr XXII 269 2018 w sprawie podziału gminy Nozdrzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwała Nr XXII 270 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 Uchwała Nr XXII 271 2018 w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Nozdrzec oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Uchwała Nr XXII 272 2018 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały własnej Nr XVIII/179/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nozdrzec, w części obejmującej § 25 i § 27 pkt 1 Uchwała Nr XXII 273 2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/265/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12” w sprawie planu zagospodarowania – Nozdrzec 12 Uchwała Nr XXII 274 2018 Uchwała Nr XXII 275 2018 Uchwała Nr XXII 276 2018 Uchwała Nr XXII 277 2018 Uchwała Nr XXII 278 2018 Uchwała Nr XXII 279 2018 Uchwała Nr XXII 280 2018 Uchwała Nr XXII 281 2018 Uchwała Nr XXII 282 2018 Uchwała Nr XXII 283 2018 Uchwała Nr XXII 284 2018 Uchwała Nr XXII 285 2018 Uchwała Nr XXII 286 2018 Uchwała Nr XXII 287 2018 Uchwała Nr XXII 288 2018 Uchwała Nr XXII 289 2018
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/04/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/04/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/04/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-04-10 08:30:43 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-04-10 08:30:12 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-04-10 08:23:32 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-04-09 15:27:48 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 09/04/2018
Opublikował w BIP
Data opublikowania 09/04/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/04/2018
Liczba wyświetleń