LogoLogo

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

22/03/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 25 marca 2022 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 stycznia 2022 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 24 lutego 2022 r.

5. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 16 marca 2022 r.

6. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

7. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2021 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2022,

2) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub ćwiczeniach pożarniczych,

3) uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2022 roku,

4) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowościach Nozdrzec i Wesoła,

12. Wolne wnioski i sprawy różne.

13. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/03/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 22/03/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-03-22 08:18:43 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/03/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 22/03/2022
Liczba wyświetleń