LogoLogo

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

2017-05-12 14:21:46

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec, zgromadzonych na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości ok. 43,002 Mg Oprócz ceny proszę również o podanie:
  • możliwego terminu wykonania zamówienia
  •  warunków płatności: po zakończeniu zadania
  •  warunków gwarancji
Dopuszcza się złożenie oferty:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 z dopiskiem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec”
  • za pośrednictwem faksu 13 4398170
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail) ugn@nozdrzec.pl
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/05/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/05/2017
Data ostatniej aktualizacji 12/05/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-05-12 14:56:28 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-05-12 14:56:03 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-05-12 14:21:46 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 12/05/2017
Opublikował w BIP
Data opublikowania 12/05/2017
Data ostatniej aktualizacji 12/05/2017
Liczba wyświetleń