LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 20 kwietnia 2018 r.

20/04/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:   Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa […]


Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy

13/04/2018

Komisarz Wyborczy w Krośnie I  Kamil Konrad Janiec Radca Prawny Terminy dyżurów –  środa, godz. 10.00 – 12.00 Komisarz Wyborczy pełni dyżury w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 ( budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, piętro IV, pok. 418 ). tel. -13 4324400, tel../fax. 13 4323671   Właściwość terytorialna […]


Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

11/04/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie finansowym   I. Wymagania niezbędne: spełnienie wymagań określonych w art.6  ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne co najmniej roczny staż pracy w administracji,   II. Wymagania dodatkowe: biegła obsługa sprzętu […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

10/04/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w […]


XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 marca 2018 r.

09/04/2018

Uchwała Nr XXII 267 2018 w sprawie uchwalenia ramowego  planu pracy rady na rok 2018 Uchwała Nr XXII 268 2018w sprawie podziału gminy Nozdrzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Uchwała Nr XXII 269 2018 w sprawie podziału gminy Nozdrzec na stałe obwody głosowania, ustalenia […]
Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 27 marca 20168 r.

27/03/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:   Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa […]


XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

26/03/2018

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 28 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XXII, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Projekt porządku obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu sesji z 28 grudnia 2017 r. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji. Informacja wójta dot. bieżącej działalności. Sprawozdania komisji […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 20 marca 2018 r.

21/03/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:   Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa […]