LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

06/06/2018

Obwieszczenie Wójta gminy Nozdrzec o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

29/05/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 515 o pow. 0,0511 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/5. Cena nieruchomości wynosi: 1.732,00 zł + 23 % podatek VAT Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 29.05.2018 r. […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym

28/05/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym  Wymagania niezbędne: a) spełnienie wymagań określonych w art.6 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, b) wykształcenie wyższe magisterskie, c) staż pracy w administracji, Wymagania dodatkowe: a) biegła obsługa sprzętu komputerowego, b) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 maja 2018 r.

16/05/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:   Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach […]


Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

16/05/2018

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż następujących nieruchomości: czwarty ustny przetarg nieograniczony nr 7 o pow. 0,0827 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań […]


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

26/04/2018

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902) informuję, że wpłynęła tylko jedna aplikacja. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Renata Mordias zam. Wara. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze wskazała […]Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 20 kwietnia 2018 r.

20/04/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:   Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa […]


Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy

13/04/2018

Komisarz Wyborczy w Krośnie I  Kamil Konrad Janiec Radca Prawny Terminy dyżurów –  środa, godz. 10.00 – 12.00 Komisarz Wyborczy pełni dyżury w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 ( budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, piętro IV, pok. 418 ). tel. -13 4324400, tel../fax. 13 4323671   Właściwość terytorialna […]