LogoLogo

Ostatnio dodane informacje02.11.2016

02/11/2016

Odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty   Odroczenie terminu płatności   Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach   Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec

01/02/2016

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Nip Regon Nazwa przedsiębiorstwa Adres Firmy Siedziba firmy Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych1 1 11.01.2012 Wykreślenie 12.09.2014 735-24-97-196 490513228 P.U.K. Empol Sp. z o.o. os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa […]