Ostatnio dodane informacje


Program kadencyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

06/11/2020

Na podstawie art. 15, ust. 5a, pkt 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz 194 t.j.) podaję do publicznej wiadomości program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu: Program kadencyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław ŻelaznowskiObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu drugiej i trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

19/10/2020

OBWIESZCZENIE 2_3_Zmiana_studium_Nozdrzec_UWARUNKOWANIA 10_2020_Projekt_uchwały_Druga_Trzecia_Zmiany_Studium_Nozdrzec 10_2020_TEKST_DRUGA_TREZCIA_ZMIANA_STUDIUM_Nozdrzec 10_2020_Uzasadnienie_Zmiana_Studium_Nozdrzec_wyłożenie PROGNOZA_Zmiana_Studium_Nozdrzec Uwarunkowania_załącznik_graficzny zał_graf_nr_1_Prognoza_Zmiana Studium zał_graf_nr_2_Prognoza_Zmiana_Studium  


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno Część I – Wesoła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

19/10/2020

OBWIESZCZENIA 10_2020_Uchwała_Zmiana_MPZP_Wiatarki_WESOŁA_wyłożenie 10_2020_ZMIANA_MPZP_WESOŁA_PROGNOZA zał_graf_Prognoza_Wesoła


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP ,,Wołodź 4″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

19/10/2020

OBWIESZCZENIE 10_2020_PROGNOZA_Zmiana_MPZP_Wołodź_4 10_2020_Uchwała_Zmiana_MPZP_Wołodź_4 _wyłożenie zał_graf_Prognoza_Wołódź_4


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP ,,Wołodź 5″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

19/10/2020

OBWIESZCZENIE 10_2020_PROGNOZA_MPZP_WOŁODŹ_5 10_2020_Uchwała_MPZP_Wołodź_5_wyłożenie zał_graf_Prognoza_Wołodź_5