LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

26/03/2024

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. […]


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

25/03/2024

Wójt Gminy Nozdrzec, stosownie do treści przepisu art. 10 i 49 oraz art. 81 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2023 poz. 775) zawiadamia o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Wara-Niewistka 2 metodą odkrywkową na […]


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

19/03/2024

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Obwieszczenie

07/03/2024

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 […]


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji

15/02/2024

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW Wody Polskie

06/02/2024

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego


Obwieszczenie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki Gmina Nozdrzec”

22/01/2024

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 […]


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania

15/01/2024

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego

12/01/2024

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego


Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty zabytku – Schron Bojowy Linii Mołotowa

10/01/2024

Na podstawie art.. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840) oraz związku z §18 b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji […]