LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Izdebki

26/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV b – 0,27 ha, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

23/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów Ps IV – 0,04 ha, objęta […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 12 lutego 2024 r.

19/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 12 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: Nabywcą została Bogusława Gierula. Nabywcą została Bogusława Gierula. Nabywcą został Jacek Majda. Nabywcą został Jacek Majda. Nabywcą został Jacek Majda Nabywcą został Jacek Majda. […]


Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 8 lutego 2024 r.

15/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 8 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: Nabywcą została WOTHERM Sp. zo.o. Nabywcą została WOTHERM Sp. zo.o. Nabywcą została WOTHERM Sp. zo.o Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Izdebki

13/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,1632 ha, objęta Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Nozdrzec

26/01/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVb – 0,1947 ha, objęta Miejscowym […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

12/01/2024

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 12 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: Wadium należy uiścić do 7 lutego 2024 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec […]


Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

05/01/2024

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00066781/2 Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania będącej własnością Gminy Nozdrzec

05/01/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Droga jest przeznaczona do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny w celu budowy, utrzymania oraz wykonania na niej robót […]