LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.   Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. […]


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU   o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej.   Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca […]


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU   o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej.   Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca […]


OBWIESZCZENIE

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.   Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. […]


WYNIKI GŁOSOWANIA NA SOŁTYSÓW

03/11/2016

WYNIKI GŁOSOWANIA NA SOŁTYSÓW I. Komisja stwierdza, iż otrzymała protokoły od 5 obwodowych komisji wyborczych i na ich podstawie ustaliła następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów: 1.  SOŁECTWO IZDEBKI 1. Wojdanowski Mieczysław 2 1 1 2. Szpiech Zbigniew 2 2 8   Razem 4 3 9 Komisja stwierdziła, że najwięcej głosów ważnych uzyskał Zbigniew Szpiech i został […]