LogoLogo

IV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

2020-01-13 08:43:21

Uchwała nr XIV-118-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec Uchwała nr XIV-119-2019 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Nozdrzec 12 Uchwała nr XIV-120-2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec Uchwała nr XIV-121-2019 w sprawie uznania petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za niezasługującą na uwzględnienie Uchwała nr XIV-122-2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchmości Uchwała nr XIV-123-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska Uchwała nr XIV-124-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska Uchwała nr XIV-125-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła Uchwała nr XIV-126-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu Uchwała nr XIV-127-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu Uchwała nr XIV-128-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej Uchwała nr XIV-129-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 Uchwała nr XIV-130-2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej nr 115855R w miejscowości Nozdrzec Uchwała nr XIV-131-2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej nr 115851R w miejscowości Wesoła Uchwała nr XIV-132-2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zdania pn. Remont drogi gminnej nr 115859R w miejscowości Nozdrzec Uchwała nr XIV-133-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia SP nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu SP nr 2 w Wesołej miejscowości Wyręby Uchwała nr XIV-134-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/01/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/01/2020
Data ostatniej aktualizacji 13/01/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-01-13 08:43:21 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 13/01/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 13/01/2020
Data ostatniej aktualizacji 13/01/2020
Liczba wyświetleń