LogoLogo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 5 marca 2024 roku

05/03/2024

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:

  • Okręg wyborczy nr 10, obejmujący: Izdebki od nr 374 do nr 444, od nr 501 do nr 583.

W okręgu wyborczym nr 10 w terminie do dnia 4 marca 2024 r. zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 12, obejmujący: Izdebki od nr 684 do końca.

W okręgu wyborczym nr 12 w terminie do dnia 4 marca 2024 r. zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu przyjmuje w swojej siedzibie: w Urzędzie Gminy Nozdrzec Nozdrzec 224, pok. 31, 36-245 Nozdrzec do dnia 11 marca do godziny 16.00.

Dyżury:

6 – 8 marca 2024 roku w godzinach od 8.00 do 14.00,

11 marca 2024 roku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

Kinga Elżbieta Oleksa-Skubisz

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/03/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 05/03/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-03-05 19:07:13 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/03/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 05/03/2024
Liczba wyświetleń