LogoLogo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 9 kwietnia 2020 roku

09/04/2020

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Nozdrzec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Nozdrzec Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, Nozdrzec 227A, 36-245 Nozdrzec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Hłudno Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, Hłudno 89, 36-245 Nozdrzec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Wara Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, Wara 247, 36-245 Nozdrzec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Siedliska, Wołodź Szkoła Podstawowa w Siedliskach, Siedliska 36A, 36-245 Nozdrzec
5 Huta Poręby Dom Strażaka w Hucie Poręby, Huta Poręby 30B, 36-245 Nozdrzec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Izdebki od nr 1 do nr 373 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Izdebki 362, 36-203 Izdebki
7 Izdebki od nr 374 do nr 683 Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Izdebki 362, 36-203 Izdebki
8 Izdebki Rudawiec nr od 684 do końca Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, Izdebki, Rudawiec 714A, 36-203 Izdebki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9 Wesoła od nr 1 do nr 527 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, Wesoła 401, 36-233 Wesoła

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10 Wesoła Magierów nr od nr 528 do nr 574 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, Wesoła, Magierów 555, 36-233 Wesoła
11 Wesoła Ujazdy, Ryta Górka nr od 575 do końca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, Wesoła, Ujazdy 607, 36-233 Wesoła

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krośnie I najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Nozdrzec najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław ŻELAZNOWSKI

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 09/04/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-04-09 11:30:37 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 09/04/2020
Liczba wyświetleń