LogoLogo

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

18/08/2023

Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego.

Uchwała Nr 50/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego wraz z załącznikiem.

Uchwała Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Uchwała Nr 64/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Uchwała Nr 65/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania.

Uchwała Nr 66/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego.

Uchwała Nr 67/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy wykonywaniem zadań męża zaufania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/08/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-08-18 13:22:44 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/08/2023
Liczba wyświetleń