LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2023-10-26 10:11:03

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Działka nr 666 o pow. 0,5934 ha,położona w miejscowości Hłudno, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00065910/9.

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,4272 ha, RIVb-0,1662 ha objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 278,24zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 17 listopada 2023 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 26.10.2023 r do 17.11. 2023 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 26/10/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 26/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/10/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-10-27 10:47:20 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-10-27 10:46:52 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-10-26 10:11:03 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 26/10/2023
Opublikował w BIP
Data opublikowania 26/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/10/2023
Liczba wyświetleń