LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2023-10-27 10:47:20

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Działka nr 666 o pow. 0,5934 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00065910/9.

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,4272 ha, RIVb-0,1662 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 278,24zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 17 listopada 2023 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni - od 26.10.2023 r. do 17.11. 2023 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/10/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/10/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-10-27 10:47:20 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-10-27 10:46:52 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-10-26 10:11:03 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 26/10/2023
Opublikował w BIP
Data opublikowania 26/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 27/10/2023
Liczba wyświetleń