LogoLogo

XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

30/08/2019

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,

że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XI, nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 14.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nozdrzec przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Nozdrzec,
  • zmiany obszaru aglomeracji Nozdrzec,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  • zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
  • zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów,
  • przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego
  1. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/08/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 30/08/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-08-30 10:10:32 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/08/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 30/08/2019
Liczba wyświetleń