LogoLogo

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

03/06/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec,

b) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec,

c) zmian w budżecie gminy na rok 2022,

d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,

4. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały znajduje się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 od do pobrania wyżej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/06/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 03/06/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-06-03 13:00:42 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/06/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 03/06/2022
Liczba wyświetleń