LogoLogo

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

23/09/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec  zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

4. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały znajduje się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/09/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-09-23 14:25:42 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/09/2022
Liczba wyświetleń