LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania

16/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własność Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Droga jest przeznaczona do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny w celu budowy, utrzymywania oraz wykonywania na niej […]


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części”

15/03/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części”


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 marca 2023 r.

13/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 […]Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 8 marca 2023 r.

08/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 8 marca 2023 r.

08/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 […]


Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu

08/03/2023

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu


Informacja z otwarcia ofert

08/03/2023

Szanowni Państwo, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert postępowania. Otwarcie ofert na: Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach odbyło się w dniu […]


Uchwały podjęte na LI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 23 lutego 2023 r.

08/03/2023

Uchwała Nr LI/444/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LI/445/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzozów realizacji zadania publicznego Gminy Nozdrzec z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Uchwała LI/446/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 6 marca 2023 r.

06/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 […]