Logo

Ostatnio dodane informacje

Przetarg nieograniczony pn. ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła”

19/01/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dokumentacja przedmiary SST Ogloszenie_nr_10994 Projekt wykonawczy SIWZ z załącznikami


XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

19/12/2016

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu z a w i a d a m i a, że 28 grudnia 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Projekt porządku obrad: 1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 2.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 listopada. 3.    Informacja o realizacji […]


Planowana XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

24/11/2016

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu z a w i a d a m i a, że 30 listopada 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Projekt porządku obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu posiedzenia rady z 27 października 2016 r. Informacja o realizacji uchwał […]


I rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na rozbiórkę murowanego budynku w miejscowości Izdebki

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na rozbiórkę murowanego budynku w miejscowości Izdebki zakończonym wynikiem negatywnym. Budynek będący przedmiotem przetargu został wykonany w cegły, piętrowy otynkowany tynkiem zwykłym, schody na piętro obłożone lastrikiem, poręcze metalowe, schody na strych drewniane, stropy drewniane, niepodpiwniczony, kryty eternitem falistym, dach dwuspadowy, konstrukcja dachowa tradycyjna […]


Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 28.12.2005 r. Nr XXIV/242/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła jako działka: nr 5571/2 o pow. 0,18 ha-dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 29.03.2015 r. Nr III/37/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, położonej w miejscowości Wesoła jako działka: nr 10998 o pow. 0,28 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego

16/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015. 1774.j. t. ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. […]


Wybory samorządowe 2014

03/11/2016

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27 sierpnia 2014 r. Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego z 28 sierpnia 2014 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z 2 września 2014 r. Obwieszczenie Marszałka Województwa z 27 sierpnia 2014 r. Ustawowe terminy czynności wyborczych Warunki udziału w głosowaniu Godziny głosowania Kto może brać udział w głosowaniu Głosowanie korespondencyjne Głosowanie […]


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

03/11/2016

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

03/11/2016

Obwieszczenie Gminnej  Komisji  Wyborczej w Nozdrzcu   Obwieszczenie dodatkowe zgłoszenie 12.pdf