LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie

17/05/2023

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. […]


LIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

20/04/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 7.45 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie kworum. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia pomocy finansowej […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

22/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,19 ha, objęta Miejscowym […]


Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „SIEDLISKA 16”-ETAP I

20/03/2023

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z   art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

06/03/2023

Działając na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się […]


Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzień 5 kwietnia 2023 r

01/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6 Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Izdebkach z dnia 1 marca 2023

01/03/2023

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów ŁIII-0,0184 ha, […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 1 marca 2023

01/03/2023

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,11 ha, […]