Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku przetargu – Land Rover Defender

06/02/2023

Informacja o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender, z dnia 06.02.2023 r. Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 06.02.2023 r. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Wadium zostało wpłacone w terminie […]


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

03/02/2023

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. […]


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

01/02/2023

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania             Wójt Gminy Nozdrzec, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 i 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych w miejscowości […]


Plan postępowań 2023

01/02/2023

Plan postępowań 2023 Plan postępowań 2023 – aktualizacja nr 1


Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu terenowego marki LAND Rover Defender 2.5 TD MR’94 90 TDi

24/01/2023

Zał. Nr 2 – Projekt protokołu przekazania samochodu Zał. Nr 1 – Projekt umowy sprzedaży samochodu Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu Dokumentacja zdjęciowa samochodu


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego marki STAR 244

24/01/2023

Zał. Nr 2 – Projekt protokołu przekazania samochodu Zał. Nr 1 – Projekt umowy sprzedaży samochodu Ogłoszenie o ustnym przetargu BIP Dokumentacja zdjęciowaOgłoszenie o zamówieniu – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec

19/12/2022

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ z załącznikami Odpowiedzi na pytania oferentówInformacja o wyniku czwartego przetargu z dnia 09.12.2022 r.

19/12/2022

         Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: z uwag na brak wpłat wadium zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informacje wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w […]