Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 27 września 2021 r.

28/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: • nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 20 października

23/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec działka nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena wywoławcza […]
Wykaz nieruchomości do dzierżawy

23/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 6869, R, kl. IVb, o powierzchnia […]Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec

22/09/2021

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec„Wołodź 4”- stawka procentowa

20/09/2021

zał. graf. nr 1..pdf zał. graf. nr 2..pdf


Informacja z otwarcia ofert – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części

16/09/2021

Informacja z otwarcia ofert – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części