Logo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 5354, 5352, 5355, 5361 oraz 5350 położonych w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec.

03/12/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 5354, 5352, 5355, 5361 oraz 5350 położonych w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec.


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1428R w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrze – zadanie I” na części działek o nr ewid. 1463, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1493, 1494, 1502 oraz 1507 położonych w miejscowości Nozdrzec.

29/11/2021

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1428R w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrze – zadanie I” na części działek o nr ewid. 1463, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1493, 1494, 1502 oraz 1507 położonych w miejscowości Nozdrzec.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – Remont drogi gminnej nr 115851R w km 2+330– 3+325 w miejscowości Wesoła

15/11/2021

Ogłoszenie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu BZP Dokumentacja techniczna SWZ z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2022 roku

10/11/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ z załącznikami


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:„Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 6516/1, 6520/2, 6520/3, 6520/4 oraz 6520/5 położonych w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec

29/10/2021

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:„Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 6516/1, 6520/2, 6520/3, 6520/4 oraz 6520/5 położonych w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec


Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 20.10.2021

21/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 10 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8, […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu 20.10.2021

21/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 10 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: nr 2432/3 o pow. 0,3662 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00065910/9 […]


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141
w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”

19/10/2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”


Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach

18/10/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na pytania oferentów nr 6 Odpowiedź na pytania oferentów nr 5 Zawiadomienie o zmianie treści SWZ 2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP Odpowiedź na pytania oferentów nr 4 Odpowiedź na pytania oferentów nr 3 Odpowiedź na pytania oferentów nr 2 Dokumentacja techniczna uzupełnienie Zawiadomienie o […]