Logo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach

18/10/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na pytania oferentów nr 6 Odpowiedź na pytania oferentów nr 5 Zawiadomienie o zmianie treści SWZ 2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP Odpowiedź na pytania oferentów nr 4 Odpowiedź na pytania oferentów nr 3 Odpowiedź na pytania oferentów nr 2 Dokumentacja techniczna uzupełnienie Zawiadomienie o […]


Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr: 2953, 2336, 2337 w miejscowości Wara, gmina Nozdrze – zadanie II”

18/10/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr: 2953, 2336, 2337 w miejscowości Wara, gmina Nozdrze – zadanie II”
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu drugiej i trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

08/10/2021

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu drugiej i trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

08/10/2021

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 6516/1, 6520/2, 6520/3, 6520/4 oraz 6520/5 położonych w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec

07/10/2021

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 6516/1, 6520/2, 6520/3, 6520/4 oraz 6520/5 położonych w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Nozdrzec”

06/10/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Nozdrzec”


Informacja o wyniku piątego przetargu z dnia 27 września 2021 r.

28/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: • nr 10477/1 o pow. 0,35 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]


Informacja o wyniku trzeciego przetargu z dnia 27 września 2021 r.

28/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: • nr 2629 o pow. 0,54 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr […]