Logo

Ostatnio dodane informacje

Odwołanie przetargu

02/11/2020

Informujemy, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który miał odbyć się 3 listopada 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w Wesołej, nr 5154/1 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, nr 5159 o pow. 0,37 ha, położona w Wesołej nr 9828 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, nr 9827 o pow. 0,25 ha, położona w Wesołej nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w Nozdrzcu, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy 20 października 2020 r.

20/10/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj […]


Koordynator dostępności

05/10/2020

Koordynator dostępności w Urzędzie Gminy Nozdrzec: Agnieszka Baran tel.: 13 439 80 20 e-mail: sekretarz@nozdrzec.pl


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

01/10/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 3 listopada 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4, cena nieruchomości wynosi 63.742,00 zł, […]


Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

29/09/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 30 października 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Nozdrzec: Działka nr 2812 o pow. 0,1306 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5, położona w Izdebki. […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 28 września 2020 r.

29/09/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020., poz. 65. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów […]


XX sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 września 2020 r.

24/09/2020

Uchwała XX 202 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Uchwała XX 203 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec Uchwała XX 204 2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 20202021 Uchwała XX 205 2020 w sprawie […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 21 września 2020 r.

21/09/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży: nr 1538 o pow. 0,08 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym nadającym się do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00049652/4, cena nieruchomości wynosi 15.200,00 zł. nr 2175/2 o pow. 0,10 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, nadającym się do […]


Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

09/09/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 13 października 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły, będącej własnością Gminy Nozdrzec: Działka nr 196 o pow. 0,8848 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 września 2020 r.

09/09/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w […]