LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z 29 grudnia 2020 roku

29/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 29 stycznia 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec:

  • działka nr 1370 o pow. 0,2557 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035787/8. Cena wywoławcza za 1 rok dzierżawy wynosi 72,79 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie w terminie do 26 stycznia 2021 r. wadium w kwocie 10,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy i jest ceną stałą przez okres dzierżawy. Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań.

Wpłatę należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał – wadium przepada.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 lub pod nr tel.13 43 98020 wew. 30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez: powiadomienie sołtysa wsi Nozdrzec, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Nozdrzec na okres od 29 grudnia 2020 r.  do 29 stycznia 2021 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 29/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-29 15:10:26 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 29/12/2020
Liczba wyświetleń