Logo

Ostatnio dodane informacje

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 4 grudnia 2020 r.

18/12/2020

Uchwała XXII/224/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Uchwała XXII/225/2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec Uchwała XXII/226/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021 Uchwała XXII/227/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach Uchwała XXII/228/2020 w sprawie wyrażenia zgody […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 8 grudnia 2020 r.

08/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży: nr 1536 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 5.163,00 zł, w tym 965,00 zł podatek VAT. nr 8656 o pow. 0,05 ha, położona w Wesołej, (udział […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 4 grudnia 2020 r.

04/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w […]


Piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z 3 grudnia 2020 r.

03/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 7 stycznia 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec. nr 2812 o pow. 0,1306 ha, położona w Izdebkach teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 11.109,00 zł (w […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z 3 grudnia 2020 r.

03/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 7 stycznia 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec. nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4. Cena nieruchomości wynosi 63.742,00 zł, wadium […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 30 listopada 2020 r.

30/11/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz […]


Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z 18 listopada 2020 r.

18/11/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, księga wieczysta KS1B/00020769/8. Cena nieruchomości wynosi 120.000,00 […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 18 listopada 2020 r.

18/11/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 22 grudnia 2020 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec (pok. nr 3 – sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 1538 o pow. 0,08 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalnym, do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 15.200,00 […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 17 listopada 2020 r.

18/11/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów […]


XXI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 30 października 2020 r.

06/11/2020

Uchwała XXI 215 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Uchwała XXI 216 2020 w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki ZGK w Nozdrzcu Uchwała XXI 217 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Wesołej Rytej Górce na zakup wyposażenia […]