LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

31/07/2018

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia na w.w. stanowisko pracy wpłynęło 4 oferty. Tylko jedna z ofert spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania  Alicja Makaryk Siedliska  


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Warze

26/07/2018

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Warze Oświadczenia dla kandydata na stanowisko dyrektora


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej

26/07/2018

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej Oświadczenia dla kandydata na stanowisko dyrektora


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

26/07/2018

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie Oświadczenia dla kandydata na stanowisko dyrektora


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach

26/07/2018

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

17/07/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich   1. Wymagania niezbędne: spełnienie wymagań określonych w art.6 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, wykształcenie średnie lub wyższe magisterskie, co najmniej roczny staż pracy w administracji, znajomość języków obcych.   2. Wymagania dodatkowe: […]


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w referacie finansowym

28/06/2018

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Gabriela Niemiec zam. Hłudno. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne […]


Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

25/06/2018

  Informujemy, że w wyniku ogłoszenia naboru na w stanowisko pracy wpłynęła  1 oferta, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Lp. Imię i nazwisko   Miejsce zamieszkania 1.  Gabriela Niemiec Hłudno


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym

14/06/2018

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Katarzyna Fil zam. Izdebki. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi w […]


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

11/06/2018

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia na w/w stanowisko pracy wpłynęło dwie oferty. Tylko jedna z ofert spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.   Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Katarzyna Fil Izdebki