LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach


Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej


Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie


Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Warze


Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym

24/08/2018

ogłoszenie o naborze Kwestionariusz-osobowy Wzory-oświadczeń-do-naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

03/08/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze na wolne stanowisko pracy w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa I.    Wymagania niezbędne: a)    spełnienie wymagań określonych w art.6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, b)    wykształcenie minimum średnie, c)    co najmniej półroczny staż pracy w […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

03/08/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich I.    Wymagania niezbędne: a)    spełnienie wymagań określonych w art.6  ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, b)    wykształcenie wyższe magisterskie, II.    Wymagania dodatkowe: a)    biegła obsługa urządzeń biurowych, b)    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym

03/08/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  urzędnicze w referacie finansowym na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 r. poz.1260) I.    Wymagania niezbędne: a)    spełnienie wymagań określonych w art.6  ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, b)    wykształcenie […]


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

01/08/2018

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich została wybrana Pani Alicja Makaryk, zam. Siedliska. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Zdaniem Komisji rekrutacyjnej Kandydatka w spełniła […]