LogoLogo

Zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze, który odbył się w dniu 23 marca 2023 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/03/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-03-24 11:57:27 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/03/2023
Liczba wyświetleń